ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρωτόκολλα Reception

 • Εκπαίδευση του προσωπικό για τήρηση βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του COVID-19 και ικανότητα αναγνώρισης συμπτωμάτων πελατών ώστε αυτά να αναφέρονται στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος.
 • Ύπαρξη ειδικού εξοπλισμού (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος που περιέχει γάντια, μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο υπέρυθρων.
 • Προσφορά αντισηπτικού για χρήση από τον πελάτη σε συσκευές στην υποδοχή & τακτική απολύμανση της επιφάνειας της υποδοχής (reception desk).
 • Κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής με προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης αποστάσεων δύο μέτρων στο χώρο αναμονής, κατάλληλη διάταξη των επίπλων και ορθή διαχείριση της ουράς με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής και την αποφυγή συνωστισμού.
 • Γίνεται απολύμανση των key cards και κλειδιών και τοποθέτησή τους σε ειδική χάρτινη θήκη μίας χρήσης πριν την παράδοση στον πελάτη.
 • Διεύρυνση της διάρκειας check-out (μέχρι τις 11.00 πμ) και check-in (από τις 3.00 μμ) ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερος χρόνος για την ορθό καθαρισμός, απολύμανση και αερισμό του κάθε δωματίου.
 • Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.
 • Μη τοποθέτηση σε θέσεις υποδοχής ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
 • Δυνατότητα για ενημέρωση των πελατών σχετικά με την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, παροχή χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, φαρμακεία κτλ στην περιοχή και για παροχή μέτρων ατομικής προστασίας.
 • Ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής και ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.

Πρωτόκολλα υπηρεσιών καθαριότητας & housekeeping

 • Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις (Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας). Επιμέρους αναφέρεται ότι η χρήση των απορρυπαντικών (σαπούνια και άλλα καθαριστικά) γίνεται με χλιαρό νερό ενώ η χρήση των απολυμαντικών γίνεται με κρύο νερό για την αποφυγή της δημιουργίας ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Μετά τον καθαρισμό με την χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού, οι επιφάνειες στεγνώνουν και ακολουθεί η απολύμανση με χρήση κατάλληλου απολυμαντικού, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ με ιοκτόνο δράση (συμπεριλαμβανομένων των κορωνοϊών) και συνοδεύεται από τα σχετικά δελτία ασφαλείας. Η εφαρμογή του γίνεται με την αυστηρή τήρηση των όρων και οδηγιών χρήσης τους και εξασφαλίζεται και επαρκής αερισμός του χώρου.
 • Εφαρμογή ειδικών οδηγιών καθαρισμού και απολύμανσης στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 • Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής και απολύμανσης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. πόμολα, κομβία ανελκυστήρων).
 • Καθαρισμός και αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.
 • Έλεγχος της λειτουργίας των πλυντηρίων πιάτων και ρούχων (ως προς τη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία απορρυπαντικών.
 • Αναστολή καθημερινού καθαρισμού του δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής των πελάτων για αποφυγή επαφής εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση). Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
 • Αναστολή καθημερινής αλλαγής ιματισμού και πετσετών παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
 • Σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση με ατμοκαθαριστή (θερμοκρασία>70°) του δωματίου μετά την αναχώρηση του πελάτη.
 • Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων (μαξιλαριών, κλινοσκεπασμάτων).
 • Απομάκρυνση κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης όπως μενού, περιοδικά κλπ.
 • Άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου καθημερινά.
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας (ειδική ποδιά μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γάντια και μάσκα).
 • Τοποθέτηση των χρησιμοποιημένων υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων. Διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών.
 • Απολύμανση μετά από κάθε χρήση των καροτσιών για τη μεταφορά των κλειστών σάκων με τα λινά.
 • Πλύσιμο υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ζεστούς κύκλους (?70oC) με τα συνήθη απορρυπαντικά.
 • Έλεγχος τήρησης απαιτούμενων μέτρων και παράδοση με τον κατάλληλο τρόπο του ιματισμού που παρέχεται από εξωτερικό συνεργάτη.
 • Μέριμνα για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σε καλή και καθαρή κατάσταση κατά την αποθήκευσή τους και κατά τη μεταφορά τους στους χώρους χρήσης (δωμάτια, εστιατόρια κ.λπ.).
 • Ο εξοπλισμός προσωπικού περιλαμβάνει γάντια, μάσκες, ρόμπα και κλειστά παπούτσια.
 • Κατά την εργασία του, το προσωπικό καθαριότητας τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα ή ποτά.

Πρωτόκολλα υπηρεσιών εστίασης

 • Τήρηση διαδικασιών HACCP στους χώρους παρασκευής φαγητών.
 • Παραλαβή εμπορευμάτων από το προσωπικό με χρήση μέτρων ατομικής προστασίας.
 • Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην κουζίνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο της κουζίνας για τους μη έχοντες εργασία. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, παρέχονται στον επισκέπτη μέτρα ατομικής προστασίας που είναι διαθέσιμα στην είσοδο της κουζίνας.
 • Λειτουργία εστιατορίου, cafe-μπαρ σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αποστάσεις τραπεζιών και διαδικασίες service.
 • Προσφορά αντισηπτικού για απολύμανση χεριών στην είσοδο και έξοδο από τον κάθε χώρο.
 • Τήρηση βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του COVID-19 από το προσωπικό της εστίασης.
 • Πλύσιμο μαχαιροπίρουνων ακόμα και αυτών που δεν χρησιμοποιήθηκαν.
 • Χρήση supla εστιατορίου και χαρτοπετσέτων μίας χρήσης.
 • Διεύρυνση χρονικού ωραρίου εστιατορίου για την εκ περιτροπής προσέλευση των επισκεπτών.
 • Προσφορά αντισηπτικού για απολύμανση χεριών στην είσοδο του μπουφέ και έλεγχος από το προσωπικό ότι
 • χρησιμοποιείται από τους πελάτες.
 • Τήρηση απαιτούμενων αποστάσεων κατά το σερβίρισμα των πελατών στο μπουφέ.
 • Υποχρεωτική τοποθέτηση διαχωριστικού προστατευτικού (sneeze guards).
 • Το σερβίρισμα στον μπουφέ πραγματοποιείται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο θα φέρει τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας και θα τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του COVID-19.
 • Η χρήση κοινόχρηστων σκευών/αντικειμένων dispenser, αυτόματων μηχανών σερβιρίσματος (καφέ, χυμό κ.λπ.) γίνεται μόνο από το προσωπικό εστίασης, το οποίο φέρει τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας και τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του COVID-19.
 • Κατά την κατανάλωση ποτών στα μπαρ παρέχονται μόνο συσκευασμένα ατομικά συνοδευτικά.
 • Το room service προσφέρεται χωρίς επιπλέον χρέωση. Εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και απαιτήσεις υγιεινής των τροφίμων για τη μεταφορά τους εντός ξενοδοχείου και για την περισυλλογή των σκευών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τους πελάτες.
 • Το προσωπικό του room service τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του COVID-19 και χρησιμοποιεί μέτρα ατομικής προστασίας.

Πρωτόκολλα υπηρεσιών λοιπών κοινόχρηστων εγκαταστάσεων

 • Απαγόρευση λειτουργίας εσωτερικών χώρων αναψυχής για παιδιά. Λειτουργία χώρων αναψυχής για παιδιά σε εξωτερικό χώρο.
 • Λειτουργία υπηρεσιών μασάζ, περιποίησης μαλλιών και άκρων, κομμωτηρίου, γυμναστήριου, σάουνας, χαμάμ, υδρομασάζ και λοιπών κοινόχρηστων εγκαταστάσεων αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Προσφορά αντισηπτικού για απολύμανση χεριών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (διάδρομοι, κοινόχρηστα WC).
 • Απαγόρευση λειτουργίας εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών.
 • Σήμανση για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν αποστάσεις με εφαρμογή μέτρων όπως ταινίες στο δάπεδο, κώνοι ή άλλα μέσα για την τήρηση των αποστάσεων.
 • Αναδιάταξη επίπλων για αποφυγή συνωστισμού στους κοινόχρηστους χώρους (4 άτομα/10 τμ).
 • Διάταξη ξαπλώστρων στην παραλία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (4 μέτρα ανά ομπρέλα).
 • Προσφορά πετσετών που θα καλύπτουν το σύνολο της επιφάνειας και απολύμανση κάθε ξαπλώστρας/καθίσματος μετά από κάθε χρήση. Απομάκρυνση υφασμάτινων επιφανειών από τις ξαπλώστρες.
 • Ανελκυστήρες: Σύσταση για αποφυγή χρήσης. Τοποθέτηση απολυμαντικών στις εισόδους και σύσταση για χρήση κατά την είσοδο και έξοδο. Συχνή καθαριότητα ανελκυστήρων με έμφαση σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά (χερούλια, κομβία κλπ).
 • Εξωτερικές πισίνες: Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των εισερχομένων εντός της πισίνας κάθε στιγμή δεν είναι μεγαλύτερος από ένα άτομο ανά 5 m2 επιφανείας νερού. Η διάταξη των ξαπλώστρων είναι τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ τους να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση.
 • Μετά από κάθε αλλαγή πελατών απολυμαίνονται τα καθίσματα, τα τραπεζάκια, τα κουτιά φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, οι τιμοκατάλογοι και κάθε άλλο αντικείμενο.

Πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας υδάτων, δικτύων αποχέτευσης και κλιματισμού

 • Τήρηση κανόνων καθαρισμού εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής σύμφωνα με τη αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 του Υπουργείου Υγείας.
 • Σωστή λειτουργία και συντήρηση συστημάτων χλωρίωσης σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Γ1/443/1973 όπως τροποποιήθηκε από την Γ4/1150/76 και την ΔΥΓ2/80825/05.
 • Αναφέρεται ότι η τιμή του υπολειμματικού χλωρίου στο νερό της πισίνας είναι 1-3 mg/L (σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. (Guidelines for safe recreational water environments - Volume 2 - Swimming pools and similar environments)
 • Χειρωνακτικός έλεγχος επιπέδων χλωρίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας των πισίνων κάθε 4 ώρες και τήρηση αρχείου καταγραφής και συστήματος παρακολούθησης με σύστημα ειδοποίησης όταν οι τιμές των παραμέτρων είναι εκτός ορίων.
 • Οι τιμές του pH στο νερό των πισίνων διατηρούνται στα όρια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Υπουργική απόφαση Γ1/443/1973 όπως τροποποιήθηκε από την Γ4/1150/76 και την ΔΥΓ2/80825/05). Τακτική μέτρηση και τήρηση αρχείων καταγραφής pH ανά οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια λειτουργίας των πισίνων.
 • Πόσιμο νερό: Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με αρ. Δ1(δ)/ΓΠ16481/14.03.2020.
 • Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) λειτουργούν σωστά και συνεχώς με συνεχή παρουσία νερού.
 • Ο κλιματισμός και αερισμός των χώρων γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23.04.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Ειδικά τηρείται η μη ανακυκλοφορία του αέρα και ο καλός φυσικός αερισμός στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους με διακοπή του συστήματος μη λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες.

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19

 • Εάν ένας επισκέπτης παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με την λοίμωξη COVID-19 καλείται ο συνεργαζόμενος ιατρός με τον οποίο συνεργάζεται το τουριστικό κατάλυμα για αξιολόγηση του περιστατικού.
 • Αν ο ασθενής έχει επείγουσα ανάγκη νοσηλείας και παρουσιάζει σοβαρή κλινική εικόνα τότε διακομίζεται προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (2 χλμ) ως ύποπτο κρούσμα COVID-19.
 • Αν ο ασθενής εμφανίζει ήπια κλινική εικόνα τότε λαμβάνεται από τον συνεργαζόμενο ιατρό δείγμα για εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID.
 • Εφόσον το περιστατικό αξιολογείται ως πιθανό COVID-19 από τον συνεργαζόμενο ιατρό τότε ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.
 • Ο ασθενής με ήπια κλινική εικόνα παραμένει στο δωμάτιό του μέχρι τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου.
 • Κατά την ως άνω αναμονή, αποφεύγεται η είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος προσωπικού του καταλύματος ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με το πιθανό κρούσμα.
 • Εφόσον το περιστατικό αξιολογείται ως πιθανό COVID-19 από τον συνεργαζόμενο ιατρό τότε ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.
 • Ο ασθενής με ήπια κλινική εικόνα παραμένει στο δωμάτιό του, μέχρι τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου. Κατά την ως άνω αναμονή, αποφεύγεται η είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος προσωπικού του καταλύματος ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με το πιθανό κρούσμα.
 • Ο ιατρός και το προσωπικό του ξενοδοχείου που θα εισέλθει στο δωμάτιο του ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος χρησιμοποιήσει μέσα ατομικής προστασίας υψηλής προστασίας (μάσκα, γυαλιά, αδιάβροχες μιας χρήσης ρόμπες). Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό που θα ασχοληθεί με το καθαρισμό δωματίου ασθενή με COVID-19
 • Αν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19 τότε μεταφέρεται στο ειδικό ξενοδοχείο καραντίνας και αργότερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (αν χρήζει νοσηλείας). Ο ασθενής μεταφέρεται με μέτρα ατομικής προστασίας (απλή χειρουργική μάσκα) και ιδιωτικό μεταφορικό μέσο
 • Αν δεν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19 τότε αντιμετωπίζεται στο χώρο του ξενοδοχείου με τις οδηγίες του συνεργαζόμενου ιατρού.
 • Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει (π.χ. σύζυγος) τότε χορηγείται στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και συστήνεται να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει/πιει.
 • Καταγράφονται πάντα τα στοιχεία επαφής συγγενικού προσώπου του ασθενή σε περίπτωση που χρειαστεί συναίνεση για επεμβάσεις όπου ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει.
 • Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα μίας χρήσεως, γάντια) απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση δεν ξαναχρησιμοποιείται. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.