Αφού περάσετε από το απαραίτητο Health Assessment οι σύμβουλοι ευεξίας (διατροφολόγος και γυμναστής/ρια) θα καταρτίσουν το πιο κατάλληλο πρόγραμμα ολιστικής ευεξίας που θα περιλαμβάνει συνεχή επιστημονική παρακολούθηση και αξιολόγηση.